Структуру рішень багатьох проблем можна подати ієрархією, що включає мету, критерії та підкритерії і альтернативні варіанти вирішення проблеми. Існують численні приклади рішень, в яких елементи верхніх рівнів залежать від елементів нижніх рівнів. Крім того, елементи одного рівня можуть залежати один від одного (рис. 1). Такі структури рішень із залежністю між елементами і зворотними зв’язками вивчаються в методі аналітичних мереж (МАМ).

Рисунок 1 – Приклад мережевої структури

У загальному випадку ієрархії орієнтовані на завдання розподілу деякої властивості (цілі) між об’єктами, що порівнюються. Результати обробки ієрархії дозволяють судити про ступінь впливу або перевагу об’єктів.

Мережі призначені для подання завдань розподілу взаємовпливу множини об’єктів відповідно до заданої властивості (рис. 2).

Рисунок 2 – Керуюча ієрархія

Мережеві моделі є значно точнішим поданням реальних життєвих проблем особливо в економічній, політичній і соціальній сферах, де завдання мають високий порядок складності. Як МАІ так і МАМ можна застосувати для прийняття колективних рішень, оскільки в них є процедури об’єднання індивідуальних суджень в судження групи, що враховують не тільки кількість учасників, але також їх авторитет, знання та обізнаність.

МАІ – відносно простий і доступний спосіб підтримки прийняття рішень, особливо при використанні програмного забезпечення. МАМ набагато ширше і глибше ніж МАІ та може застосовуватися для аналізу дуже складних проблем, що включають різноманітні взаємодії і залежності. МАМ призначений для аналізу структур, що містять зворотні зв’язки, які характерні для складних корпоративних рішень. Вони вимагають залучення великих обсягів інформації, відрізняються наявністю взаємодії та залежності між елементами. Високий ступінь складності подібних завдань виправдовує їх подання мережевими структурами.

Прикладом складної задачі є вибір варіанту розвитку підприємства (злиття компаній або продаж філій; розробка нового продукту; освоєння нового виду діяльності) та способу його реалізації (Яким повинен бути статут? Як він повинен виконуватися? Як розподілити гроші та інші ресурси?).

Метод аналітичних мереж використовується для вирішення досить складних задач прийняття рішень, зокрема у роботі Т. Сааті наведено приклади розв’язування таких задач:

  1. Задача щодо рішення конгресу США про торговий статус з Китаєм.
  2. Задача про маркетинг лікарських засобів.
  3. Задача про збереження ядерних відходів.
  4. Задача про протиракетну оборону США.

Обробка даних в МАМ повинна виконуватися з більшою точністю, ніж в МАІ, де відсутні зворотні зв’язки між рівнями ієрархії, а результатом є упорядкований набір альтернатив. МАМ дозволяє включити в розгляд всі можливі аспекти проблеми, всі наявні знання та судження. МАМ рекомендується для завдань, в яких необхідний максимально повний і систематичний аналіз впливів. Крім цього, необхідність застосування простих структур із залежностями і зворотними зв’язками часто виникають при використанні МАІ в прийнятті рішень. Уміння обробляти залежність між елементами проблеми прийняття рішень є не чимось зайвим, а нагальною необхідністю.