До переваг методу аналізу ієрархій можна віднести:

  • в рамках цього методу немає загальних правил для формування структури моделі ухвалення рішення – це є відображенням реальної ситуації прийняття рішення, оскільки завжди для однієї і тієї ж проблеми є спектр думок;
  • метод надає можливість врахувати цю обставину за допомогою побудови додаткової моделі для узгодження різних думок, за допомогою визначення їх пріоритетів – таким чином, метод надає можливість враховувати «людський фактор» при підготовці прийняття рішення;
  • формування структури моделі ухвалення рішення в методі аналізу ієрархій досить трудомісткий процес – однак у підсумку вдається отримати детальне уявлення про те, як саме взаємодіють фактори, що впливають на пріоритети альтернативних рішень, і самі рішення; процедури розрахунків рейтингів у методі аналізу ієрархій досить прості (він не схожий на «чорний ящик»), що вигідно відрізняє даний метод від інших методів прийняття рішень;
  • збирання даних для підтримки прийняття рішення здійснюється головним чином за допомогою процедури парних порівнянь – результати парних порівнянь можуть бути суперечливими, при цьому виникає необхідність перегляду даних для мінімізації протиріч; процедура парних порівнянь і процес перегляду результатів порівнянь для мінімізації протиріч часто є трудомісткими, однак у підсумку ОПР, набуває впевненості, що використані дані є цілком осмисленими;
  • схема застосування методу абсолютно не залежить від сфери діяльності, в якій приймається рішення, тому метод є, у певному розумінні, універсальним, його застосування надає можливість організувати систему підтримки прийняття рішень;
  • схема застосування методу абсолютно не залежить від сфери діяльності, в якій приймається рішення, тому метод є, у певному розумінні, універсальним, його застосування надає можливість організувати систему підтримки прийняття рішень;
  • даний метод може служити надбудовою для інших методів, призначених вирішувати погано формалізовані задачі, де більш адекватно підходять людські досвід і інтуїція, ніж складні математичні розрахунки – метод дає зручні засоби обліку експертної інформації для вирішення різних завдань;
  • метод відображає природний хід людського мислення і дає більш загальний підхід, ніж методи логічних ланцюгів – він не тільки дає спосіб виявлення найбільш кращого рішення, але й надає можливість кількісно виразити ступінь переваги за допомогою рейтингування, це сприяє повному і адекватному виявленню переваг особі, що приймає рішення; крім того, оцінка міри суперечливості використаних даних дає можливість встановити ступінь довіри до отриманого результату.

До недоліків методу аналізу ієрархій можна віднести:

  • метод дає лише спосіб рейтингування альтернатив, але не має внутрішніх засобів для інтерпретації рейтингів, тобто вважається, що ОПР, знаючи рейтинг можливих рішень, в залежності від ситуації сам робить висновок;
  • в рамках методу аналізу ієрархій немає засобів для перевірки достовірності даних – це важливий недолік, що обмежує частково можливості застосування методу; однак метод застосовується головним чином у тих випадках, коли в принципі не може бути об’єктивних даних, а головним мотивами для ухвалення рішення є переваги людей; при цьому процедура парних порівнянь для збирання даних практично не має гідних альтернатив; якщо збирання даних проведене за допомогою досвідчених експертів і в даних немає істотних протиріч, то якість таких даних визнається задовільною.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *