СППР “Decisioner” надає можливість користувачам в онлайн режимі приймати рішення щодо вибору оптимальної альтернативи за вказаними критеріями.

Розрахунки проводяться за допомогою ефективних методів прийняття рішень, серед яких:

  • метод аналізу ієрархій
  • метод аналітичних мереж
  • метод аналізу співвідношень
  • прийняття рішень в умовах повної невизначенності
  • прийняття рішень в умовах ризику

    Дана СППР має практичне застосування при виборі оптимальної Медичної Інформаційної Системи за шаблоном, доступ до якого можна отримати в особистому кабінеті користувача за посиланням.